Uw zoekopdracht heeft 2056 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 december 2018, houdende benoeming van leden van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2019 Staatscourant 2018, 72448 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Interne regelingen Download icon PDF (14 kB)

  Besluit mandaat en volmacht ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-01-2019 Staatscourant 2018, 72640 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 21 november 2018, nr. 1442867, tot benoeming van een lid van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2018 Staatscourant 2018, 73857 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit tot benoeming van de leden van de commissie van toezicht detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2018 Staatscourant 2018, 73365 Ministerie van Defensie
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau betreffende het register van aanduidingen van politieke groeperingen voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2018 Staatscourant 2018, 74188 Hoogheemraadschap van Rijnland
 6. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (19 kB)

  Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2018 Staatscourant 2018, 72033 Breda
 7. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Gemeenschappelijke regeling SNN

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2018 Staatscourant 2018, 73474 Groningen
 8. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (2 kB)

  T.g.v. de herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân, de daarmee samenhangende beëinding van de GR DDFK en de in werkingtreding van de Centrumregeling en het Dienstverleningshandvest Noardeast-Fryslân en Dantumadiel per 1-1-2019 kan de GR DDFK worden opgeheven.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2018 Staatscourant 2018, 73564 Dongeradeel
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende ontslag, benoeming en herbenoeming leden van de Waarderingskamer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2018 Staatscourant 2018, 73537 Ministerie van Financiën
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2018, nr. 2018-0000816618, tot benoeming van de leden van de Commissie kinderopvang en vaccinatie en het vaststellen van de vergoeding (Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie kinderopvang en vaccinatie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2018 Staatscourant 2018, 73432 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid