Uw zoekopdracht heeft 1156 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie kennisgeving omgevingsvergunning realiseren bedrijfsgebouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-01-2012 Staatscourant 2011, 24023 Opmeer
 2. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Tweede rectificatie Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr. WJZ/11129376, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-01-2012 Staatscourant 2011, 22847 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 3. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr. WJZ / 11129376, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2012 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging EL&I 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-01-2012 Staatscourant 2011, 22847 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 december 2011, nr. IENM/BSK-2011/163545, houdende vaststelling van het Protocol inzake de beheers- en beleidsmatige positie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (Protocol KIM)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2011 Staatscourant 2011, 23872 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Circulaires Download icon PDF (10 kB)

  Circulaire Aanpassing vergoedingen gezagdragers Sint Eustatius

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2011 Staatscourant 2011, 23893 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 13 december 2011, nr. IENM/IVW-2011/14993, houdende de instelling van de Inspectie Leefomgeving en Transport (Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2011 Staatscourant 2011, 23871 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Circulaires Download icon PDF (10 kB)

  Circulaire Aanpassing vergoedingen gezagdragers Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2011 Staatscourant 2011, 23894 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Circulaires Download icon PDF (10 kB)

  Circulaire Aanpassing vergoedingen gezagdragers Bonaire

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2011 Staatscourant 2011, 23895 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 december 2011, nr. 5716456, houdende wijziging van de Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2011 Staatscourant 2011, 22459 Dienst Justis
 10. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Hogere waardenbesluit Wet geluidhinder bestemmingsplan Heerenweide

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2011 Staatscourant 2011, 24001 Opmeer