Uw zoekopdracht heeft 637 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 17 november 2017, nr. 2140261, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Mandaatbesluit COA inzake verzoeken om onderdak, uitkering, leefgeld of aanvullende voorzieningen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2017 Staatscourant 2017, 68395 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 oktober 2017, nr. 2141534 houdende intrekking van Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 mei 2012, nr. 249727 tot aanwijzing van de rechtspersoon belast met de inning en de verdeling van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet en in artikel 10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2017 Staatscourant 2017, 62721 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 27 oktober 2017 tot het treffen van een voorziening inzake mandaat, volmacht en machtiging in verband met de naamswijziging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de benoeming van bewindspersonen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Regeling voortzetting mandaat, volmacht en machtiging Ministerie van Justitie en Veiligheid)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2017 Staatscourant 2017, 62751 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 2 november 2017, kenmerk DP&O/17/2145421, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de heer M.G.J. Harbers, in het bijzonder zal zijn belast

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2017 Staatscourant 2017, 63955 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 23 oktober 2017, nr. 2017001785, houdende benoeming van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2017 Staatscourant 2017, 62017 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie houdende verlening van ontslag aan en benoeming van de secretaris van de Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2017 Staatscourant 2017, 59713 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 28 september 2017, nr. 2131854, houdende het benoemen van een lid van het Audit Committee Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2017 Staatscourant 2017, 57158 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 september 2017, nr. 2125356, houdende tot ontslag van een lid van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2017 Staatscourant 2017, 55800 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 25 september 2017, kenmerk 2130059, houdende wijziging van het Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2017 Staatscourant 2017, 55440 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 september 2017, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2129135, houdende herbenoeming van de voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2017 Staatscourant 2017, 54864 Ministerie van Veiligheid en Justitie