Uw zoekopdracht heeft 227 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 17 december 2019, nr. 19U0635836, houdende verlening van ondermandaat, alsmede het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit CJIB 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2020 Staatscourant 2020, 2532 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit tot verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging tot tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen door de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) aan de aan hem ressorterende functionarissen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2020 Staatscourant 2020, 2534 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit tot verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging tot inning van administratieve sancties van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) door de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) aan de aan hem ressorterende functionarissen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2020 Staatscourant 2020, 2535 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 7 januari 2020, nr. 2774302, houdende herbenoeming van een lid van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2020 Staatscourant 2020, 2319 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 19 december 2019, nr. 2779366, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, houdende herbenoeming van de voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2020 Staatscourant 2020, 1250 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 18 december 2019 (kenmerk: 2764617/19/DP&O), houdende wijziging van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015 in verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 70944 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 19 december 2019 (kenmerk: 2768328/19/DP&O), houdende wijziging van het Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 70947 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een rechter in het Benelux-Gerechtshof

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2019 Staatscourant 2019, 69111 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 27 november 2019, nr. 2019002488, houdende benoeming van de voorzitter van de veiligheidsregio IJsselland.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2019 Staatscourant 2019, 69359 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 10 december 2019 (kenmerk 2769886/19/DP&O), houdende de herbenoeming van de voorzitter van de Raad van Advies voor de raad voor rechtsbijstand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2019 Staatscourant 2019, 69021 Ministerie van Justitie en Veiligheid