Uw zoekopdracht heeft 76 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 14 oktober 2019, nr. IENW/BSK-2019/209474, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de subsidiëring van activiteiten in het kader van de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2019 Staatscourant 2019, 22639 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (37 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 september 2019, nr. IENW/BSK-2018/210508, houdende regels inzake bijzondere uitkeringen voor afvalbeheer op Bonaire voor de jaren 2020 tot en met 2023 (Regeling bijzondere uitkeringen afvalbeheer Bonaire 2020–2023)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 50984 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 27 augustus 2019, nr. IENW/BSK-2019/184158, houdende benoeming van de secretaris en plaatsvervangend secretaris van het tuchtcollege loodsen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2019 Staatscourant 2019, 47778 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 augustus 2109, nr. IENW/BSK-2019/30875, in verband met enige wijzigingen in de samenstelling van de Begeleidingscommissie PBL

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-08-2019 Staatscourant 2019, 47463 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 augustus 2019, nr. IENW/BSK-2019/170395, houdende benoeming en verlenging van de periode van benoeming van de secretaris en enkele leden van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 20, tweede lid, van het Drinkwaterbesluit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2019 Staatscourant 2019, 45274 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 juli 2019, nr. IENW/BSK-2019/136513, houdende verlening van mandaat en machtiging aan de Chief Executive Officer van ProRail B.V. voor de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2019 Staatscourant 2019, 37841 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Convenanten Download icon PDF (70 kB)

  Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 39775 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Koninklijke onderscheidingen Download icon PDF (4 kB)

  Koninklijke onderscheidingen: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-07-2019 Staatscourant 2019, 37831 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 20 juni 2019, nr. IENW/BSK-2019/109624, houdende benoeming van de Voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 29135 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 juni 2019, nr. IENW/BSK-2019/129938, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018–2022 in verband met de aanvraagperiode 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2019 Staatscourant 2019, 34228 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat