Uw zoekopdracht heeft 295 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 7 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/279867, over de taken waarmee de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wordt belast

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2017 Staatscourant 2017, 66434 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 november 2017, nr. IENM/BSK-2017/270388, houdende benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van het tuchtcollege voor de scheepvaart

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-11-2017 Staatscourant 2017, 66083 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Besluit van 31 oktober 2017 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, nr. ANVS-2017/12712, houdende verlening van mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging aan leden, afdelingshoofden en inspecteurs van de ANVS (Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2017 Staatscourant 2017, 64976 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van 31 oktober 2017 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, nr. ANVS-2017/12713, houdende een wijziging van het Besluit aanwijzing ANVS-toezichthouders Kernenergiewet (wijziging aanwijzing ANVS-toezichthouders)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2017 Staatscourant 2017, 64974 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 oktober 2017, nr. IENM/BSK-2017/216860, houdende wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015 in verband met toevoeging van twee regelingen op het gebied van milieu aan de bijlage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2017 Staatscourant 2017, 60440 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Benoeming leden van de Commissie Genetische Modificatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2017 Staatscourant 2017, 59684 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 12 oktober 2017, nr. IENM/BSK-2017/226874 houdende benoeming en vaststelling vergoeding leden van de Adviescommissie Demonstratie Klimaattechnologieën en – innovaties in transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2017 Staatscourant 2017, 57455 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (3 kB)

  Herbenoeming voorzitter COGEM

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2017 Staatscourant 2017, 56272 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Bezoldiging voorzitter Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2017 Staatscourant 2017, 54906 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 24 augustus 2017, nr. ANVS-2017/8574, tot vaststelling van een bestuursreglement (Bestuursreglement ANVS)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2017 Staatscourant 2017, 53021 Ministerie van Infrastructuur en Milieu