Uw zoekopdracht heeft 583 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 30 september 2019, nr. Min-BuZa.2019.4353-18, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54645 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 24 september 2019, nr. MINBUZA-2019.4339-69, tot vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds OKP vierde kwartaal 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 53429 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 26 april 2019, nr. 2019000684, houdende benoeming van drie leden van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2019 Staatscourant 2019, 49663 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 juni 2019, nr. MinBuZa.2019.3960-29, houdende regels inzake mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer (Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2019 Staatscourant 2019, 49605 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 18 juli 2019, nr. 2019001500, houdende herbenoeming dan wel benoeming van enkele leden van de Adviesraad internationale vraagstukken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2019 Staatscourant 2019, 49338 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 juli 2019, nr. MinBuZa-2019.3683-38, tot benoeming van een voorzitter en tot wijziging van het besluit tot instelling van een multi-stakeholder groep EITI

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2019 Staatscourant 2019, 38379 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Interne regelingen Download icon PDF (116 kB)

  Attachénotitie 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-07-2019 Staatscourant 2019, 30497 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Interne regelingen Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 25 juni 2019, nr. MINBUZA-2019.352932, tot wijziging van het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2018 en de Regeling dienstwoningen BZ in verband met het treffen van een regeling voor servicekosten en lokale heffingen voor de aan de ambtenaar ter beschikking gestelde dienstwoning en het herstel van enkele omissies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2019 Staatscourant 2019, 36270 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 juni 2019, nr. MINBUZA-20193985.27, tot vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds OKP derde kwartaal 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 34839 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 juni 2019, nr. MINBUZA-2019.3985-27, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2019, nr. MINBUZA-2019.2897.17, tot vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 maart 2018, nr. minbuza-2018.385214, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wijziging subsidieplafonds tweede kwartaal OKP en wijziging beleidsregels OKP)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 34835 Ministerie van Buitenlandse Zaken