Uw zoekopdracht heeft 6 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 10 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/265935, tot wijziging van de Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen in verband met het invoeren van het verplicht schatkistbankieren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2013 Staatscourant 2013, 34708 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Bekendmaking ontwerp projectplan en M.E.R beoordelingsbesluit ‘Dijkreconstructie Kustzone Almere Poort’, Flevoland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2013 Staatscourant 2013, 29808 Flevoland
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 20 augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/132419, houdende goedkeuring van het gemeenschappelijk besluit de Provinciale Staten van Drenthe, Gelderland en Overijssel van respectievelijk 30 januari, 24 april en 6 maart 2013 tot opheffing van de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht en tot oprichting van het waterschap Vechtstromen, alsmede tot vaststelling van het Reglement voor het Waterschap Vechtstromen, voor wat betreft de vaststelling van het beheergebied en de taken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2013 Staatscourant 2013, 24027 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 20 augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/142074, houdende wijziging van de Regeling waterschapsverkiezingen 2008 ten behoeve van de vaststelling van neutrale modellen van stembescheiden voor het briefstemmen in het waterschap

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2013 Staatscourant 2013, 24029 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking Vaststellen projectplan Reggeherstelproject Woolderink

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-08-2013 Staatscourant 2013, 23681 Waterschap Regge en Dinkel
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit voor het project Dijkverbetering Winkeldijk Oost en Angsteloord

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2013 Staatscourant 2013, 16738 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht