Uw zoekopdracht heeft 45 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 25 januari 2019, nr. IENW/BSK-2019/9461, houdende vaststelling van regels betreffende de door de waterschappen verschuldigde vergoedingen ter zake van de organisatie van de waterschapsverkiezingen in 2019 (Vergoedingenregeling waterschapsverkiezingen 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-02-2019 Staatscourant 2019, 4458 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 13 maart 2018, nr. IENW/BSK-2018/46804, houdende goedkeuring van het besluit van de provinciale staten van de provincie Friesland van 20 december 2017 tot opheffing van het waterschap Blija Buitendijks en intrekking van het waterschapsreglement

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2018 Staatscourant 2018, 15380 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 november 2015, nr. IENM/BSK-2015/191755, houdende goedkeuring van het besluit van de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland van 14 oktober 2015 tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta vanwege uitbreiding van het taakgebied van het waterschap

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2015 Staatscourant 2015, 41067 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/49493, houdende goedkeuring van de besluiten van de Provinciale Staten van de provincies Utrecht en Zuid-Holland van respectievelijk 8 december 2014 en 9 februari 2015, en 28 januari 2015 tot wijziging van het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2008 en de Waterverordening provincie Utrecht 2009 vanwege de wijziging van de taakomschrijving van het waterschap voor wat betreft het vaarwegbeheer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2015 Staatscourant 2015, 7153 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/49500, houdende goedkeuring van de besluiten van de Provinciale Staten van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland van respectievelijk 2 februari 2015, 8 december 2014 en 9 februari 2015, en 28 januari 2015 tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008, de Waterverordening provincie Noord-Holland en de Waterverordening provincie Utrecht 2009 vanwege de wijziging van de taakomschrijving van het waterschap voor wat betreft het vaarwegbeheer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2015 Staatscourant 2015, 7152 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van12 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/49496, houdende goedkeuring van de besluiten van de Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland van 2 februari 2015 tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2008 en de Waterverordening provincie Noord-Holland vanwege de wijziging van de taakomschrijving van het waterschap voor wat betreft het vaarwegbeheer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2015 Staatscourant 2015, 7154 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 februari 2015, nr. IENM/BSK-2015/31599, houdende aanwijzing van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren als benoemende organisatie van waterschapsbestuurders

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2015 Staatscourant 2015, 5541 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2015, nr. 2015-0000058635, houdende wijziging van de Tijdelijke experimentenregeling centrale stemopneming in verband met de gecombineerde staten- en waterschapsverkiezingen en de wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met het vervoer van stembescheiden en de zitting van het gemeentelijk stembureau bij het experiment met een centrale stemopneming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2015 Staatscourant 2015, 3146 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 3 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/231218, houdende vaststelling van regels betreffende de door de waterschappen verschuldigde vergoedingen ter zake van de organisatie van de waterschapsverkiezingen in 2015 (Vergoedingenregeling waterschapsverkiezingen 2015)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2014 Staatscourant 2014, 30438 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 oktober 2014, nr. 2014-0000305130, tot wijziging van de Kiesregeling in verband met de gecombineerde staten- en waterschapsverkiezingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2014 Staatscourant 2014, 28644 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties