Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 november 2015, nr. IENM/BSK-2015/191755, houdende goedkeuring van het besluit van de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland van 14 oktober 2015 tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta vanwege uitbreiding van het taakgebied van het waterschap

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2015 Staatscourant 2015, 41067 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/49493, houdende goedkeuring van de besluiten van de Provinciale Staten van de provincies Utrecht en Zuid-Holland van respectievelijk 8 december 2014 en 9 februari 2015, en 28 januari 2015 tot wijziging van het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2008 en de Waterverordening provincie Utrecht 2009 vanwege de wijziging van de taakomschrijving van het waterschap voor wat betreft het vaarwegbeheer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2015 Staatscourant 2015, 7153 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/49500, houdende goedkeuring van de besluiten van de Provinciale Staten van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland van respectievelijk 2 februari 2015, 8 december 2014 en 9 februari 2015, en 28 januari 2015 tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008, de Waterverordening provincie Noord-Holland en de Waterverordening provincie Utrecht 2009 vanwege de wijziging van de taakomschrijving van het waterschap voor wat betreft het vaarwegbeheer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2015 Staatscourant 2015, 7152 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van12 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/49496, houdende goedkeuring van de besluiten van de Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland van 2 februari 2015 tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2008 en de Waterverordening provincie Noord-Holland vanwege de wijziging van de taakomschrijving van het waterschap voor wat betreft het vaarwegbeheer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2015 Staatscourant 2015, 7154 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 februari 2015, nr. IENM/BSK-2015/31599, houdende aanwijzing van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren als benoemende organisatie van waterschapsbestuurders

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2015 Staatscourant 2015, 5541 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 3 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/231218, houdende vaststelling van regels betreffende de door de waterschappen verschuldigde vergoedingen ter zake van de organisatie van de waterschapsverkiezingen in 2015 (Vergoedingenregeling waterschapsverkiezingen 2015)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2014 Staatscourant 2014, 30438 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 augustus 2014 nr. IENM/BSK-2014/153577, houdende goedkeuring van het besluit van de Provinciale Staten van Limburg tot opheffing van de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei en tot oprichting van het waterschap Limburg, alsmede tot vaststelling van het Reglement voor het waterschap Limburg, voor wat betreft de vaststelling van het beheergebied en de taken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-08-2014 Staatscourant 2014, 24638 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 10 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/265935, tot wijziging van de Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen in verband met het invoeren van het verplicht schatkistbankieren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2013 Staatscourant 2013, 34708 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 20 augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/132419, houdende goedkeuring van het gemeenschappelijk besluit de Provinciale Staten van Drenthe, Gelderland en Overijssel van respectievelijk 30 januari, 24 april en 6 maart 2013 tot opheffing van de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht en tot oprichting van het waterschap Vechtstromen, alsmede tot vaststelling van het Reglement voor het Waterschap Vechtstromen, voor wat betreft de vaststelling van het beheergebied en de taken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2013 Staatscourant 2013, 24027 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 20 augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/142074, houdende wijziging van de Regeling waterschapsverkiezingen 2008 ten behoeve van de vaststelling van neutrale modellen van stembescheiden voor het briefstemmen in het waterschap

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2013 Staatscourant 2013, 24029 Ministerie van Infrastructuur en Milieu