Uw zoekopdracht heeft 9082 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 30 augustus 2019, nr. 2019001696, houdende benoeming van twee leden van de Raad voor volksgezondheid en samenleving

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-09-2019 Staatscourant 2019, 50291 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  De directeur/algemeen secretaris van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 20 augustus 2019, kenmerk 08.5 1553053/nb

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-09-2019 Staatscourant 2019, 50252 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 3 september 2019, nr. 2019001761, houdende benoeming, herbenoeming en ontslag van leden van de raad van toezicht van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2019 Staatscourant 2019, 50463 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 9 september 2019, nr. 2019-0000149369, houdende instelling van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2019 Staatscourant 2019, 50781 Ministerie van Financiën
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 26 april 2019, nr. 2019000684, houdende benoeming van drie leden van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2019 Staatscourant 2019, 49663 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van 30 augustus 2019, houdende de herbenoeming van de voorzitter en van een ander lid van de Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2019 Staatscourant 2019, 47522 Ministerie van Financiën
 7. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 juni 2019, nr. MinBuZa.2019.3960-29, houdende regels inzake mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer (Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2019 Staatscourant 2019, 49605 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende ontslag lid raad van advies van het Centraal bureau voor de statistiek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2019 Staatscourant 2019, 50580 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 augustus 2019, kenmerk 1552053-192976-BPZ, houdende het ontslag van twee leden van de Nederlandse Sportraad

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2019 Staatscourant 2019, 49541 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 18 juli 2019, nr. 2019001500, houdende herbenoeming dan wel benoeming van enkele leden van de Adviesraad internationale vraagstukken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2019 Staatscourant 2019, 49338 Ministerie van Buitenlandse Zaken