Uw zoekopdracht heeft 8991 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 28 mei 2019 nr. 8402755, houdende de benoeming van een lid van het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2019 Staatscourant 2019, 33103 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  M.G.J. Harbers benoemd tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 33256 Centraal Stembureau's (cluster)
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  R.J. Rooken benoemd tot lid van het Europees Parlement

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 33261 Centraal Stembureau's (cluster)
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 juni 2019, nr. WJZ/19121188, houdende herbenoeming van plaatsvervangende leden van het veterinair tuchtcollege

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 32634 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 4 juni 2019 (kenmerk DP&O/19/2616082), houdende de benoeming van een lid van de Raad van Advies voor de Raad voor Rechtsbijstand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 32672 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  G.J.P. van Otterloo benoemd tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 33258 Centraal Stembureau's (cluster)
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 27 mei 2019, betreffende de verlening van eervol ontslag aan een lid van de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 30651 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 juni 2019, nr. IENW/BSK-2019/122613, tot wijziging van het Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport in verband met de implementatie van de interoperabiliteitsrichtlijn en de spoorwegveiligheidsrichtlijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2019 Staatscourant 2019, 30929 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  (Besluit mandaat, machtiging en volmacht Toetsingscommissie inzet bevoegdheden 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2019 Staatscourant 2019, 31895 Ministerie van Algemene Zaken
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juni 2019, nr. 2019-0000076951, tot herbenoeming van de voorzitter van de kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2019 Staatscourant 2019, 31637 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid