Uw zoekopdracht heeft 30 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (53 kB)

  Wijziging van het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-07-2019 Staatscourant 2019, 38964 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 3 juli 2019, nr. 2610910, strekkende tot aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij het Korps Politie Caribisch Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2019 Staatscourant 2019, 39286 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 4 juli 2019, nr. 2610911, strekkende tot aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij het Korps Politie Caribisch Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2019 Staatscourant 2019, 39290 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Defensie van 22 februari 2019, kenmerk 2503605, houdende aanwijzing van luchtvaartterreinen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba waarop de Koninklijke marechaussee de politietaak uitvoert (Aanwijzing luchtvaartterreinen BES waarop de Koninklijke marechaussee de politietaak uitvoert)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-03-2019 Staatscourant 2019, 13076 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 26 november 2018, kenmerk DGP/ICA/2417497 houdende wijziging van de Regeling kleding, bewapening en overige uitrusting politie BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2018 Staatscourant 2018, 67979 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (264 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie, van 21 juni 2016, nr. 772234, houdende regels dan wel nadere regels over de functies en de daarbij behorende taken, competenties, competentieniveaus, alsmede het geneeskundig onderzoek, de dienstkleding en de gelijkstelling van diploma’s voor het personeel van het brandweerkorps van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling personeel brandweer BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2016 Staatscourant 2016, 33515 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2015, nummer 606393, houdende vaststelling van de bewapeningsregeling van de buitengewone agenten van politie BES (Regeling bewapening BavPol BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2015 Staatscourant 2015, 45454 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 8 oktober 2012, kenmerk 307704, houdende de aanwijzing van militairen van de Koninklijke marechaussee die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Aanwijzingsbesluit algemeen opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2012 Staatscourant 2012, 20847 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 juni 2011, nr. 5693331/11, houdende verlening van mandaat ten aanzien van de bevoegdheid tot verlening van de status van buitengewoon agent van politie in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Mandaatbesluit verlening status buitengewoon agent van politie BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2011 Staatscourant 2011, 11667 Ministerie van Justitie
 10. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 juni 2011, nr. 5693332/11, houdende verlening van mandaat ten aanzien van de bevoegdheid tot beëdiging van de buitengewone agenten van politie in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Mandaatbesluit beëdiging buitengewone agenten van politie BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2011 Staatscourant 2011, 11665 Ministerie van Justitie