Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Oprichtingen en Statutenwijzigingen in Bonaire Caribisch Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2015 Staatscourant 2015, 705 overig
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Oprichtingen en Statutenwijzigingen in Bonaire Caribisch Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2015 Staatscourant 2015, 703 overig
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 november 2013, nr. DGA-DAD/13195817, houdende visverbod voor een bepaald tijdvak voor Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2013 Staatscourant 2013, 33358 Ministerie van Economische Zaken
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Oprichtingen en Statutenwijzigingen in Bonaire Caribisch Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2013 Staatscourant 2013, 9328 overig
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 17 december 2012 kenmerk: FM 2012/1863 M, tot wijziging van de Regeling financiële markten BES in verband met vaststelling van de hoogst toegelaten kredietvergoeding en vertragingsvergoeding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26451 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 20 september 2012, kenmerk: FM 2012/1352 M, tot wijziging van de Regeling financiële markten BES in verband met de aanwijzing van andere staten en andere landen van het koninkrijk als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, van de Wet financiële markten BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2012 Staatscourant 2012, 19595 Ministerie van Financiën
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (27 kB)

  Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 september 2010, tot plaatsing in de Staatscourant van de teksten van ministeriële regelingen met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zoals gewijzigd bij de Aanpassingsregeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ivm BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2010 Staatscourant 2010, 15450 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 september 2010, nr. DWJZ/SWW-3024036, houdende aanpassing van regelingen ten behoeve van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Aanpassingsregeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport i.v.m. BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2010 Staatscourant 2010, 15431 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Ministeriële beschikking met algemene werking van de 24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van artikel 8, tweede lid, van het Landsbesluit visserijproducten 1999 (Beschikking residuen van genees- en bestrijdingsmiddelen in visserijproducten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2010 Staatscourant 2010, 14611 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Ministeriele beschikking met algemene werking van de 5de mei 1998 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, juncto artikel 3, zesde lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) (Beschikking visserijproducten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2010 Staatscourant 2010, 14614 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport