Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (60 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES en van de Wet bestrijding maritieme ongevallen in verband met de schrapping van de beperking van aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruiming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-04-2019 Staatscourant 2019, 24464 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (40 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 maart 2015, nr. 2015-0000162792, tot het vaststellen van de bezoldingschalen, inpastabellen en enkele toelagen voor de ambtenaren in dienst van de staat in Caribisch Nederland in verband met de formalisering van de Cao CN 2013/2014) (Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES 2013–2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2015 Staatscourant 2015, 8483 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2012, nr. 2012-0000664369 , tot aanwijzing van een vrije dag voor ambtenaren BES (Regeling Dia di Himno y Bandera, Statia Day en Saba Day ambtenaren BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2012 Staatscourant 2012, 24891 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juni 2012, nr. 2012- 0000316382, tot het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor consignatie en van de toelage voor onregelmatige dienst voor Rijksambtenaren BES (Regeling consignatie en TOD Rijksambtenaren BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2012 Staatscourant 2012, 12720 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 25 januari 2011, nr. 161331, houdende verlening van mandaat ten behoeve van landbouw, natuur- en visserijbeheer op de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2011 Staatscourant 2011, 1778 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Interne regelingen Download icon PDF (20 kB)

  Organisatie- en mandaatbesluit BZK-BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-10-2010 Staatscourant 2010, 15922 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 oktober 2010, nr. IZ/IA/10/19608, houdende de doorverlening van bevoegdheden aan het hoofd van de unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland in verband met de uitvoering van het Besluit onderstand BES, de Arbeidsveiligheidswet BES, de Stuwadoorswet 1946 BES, de Arbeidswet 2000 BES, de Wet collectieve arbeidsovereenkomst BES, de Wet minimumlonen BES, de Vakantiewet 1949 BES, de Wet beëindiging arbeidsovereenkomsten BES, de Arbeidsgeschillenwet 1946 BES en de Wet arbeid vreemdelingen BES (Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit hoofd unit SZW BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-10-2010 Staatscourant 2010, 15884 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Overig Download icon PDF (11 kB)

  Organisatiebesluit directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur (Organisatiebesluit DGKB) (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2006 Staatscourant 2006, 227 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (73 kB)

  Regeling beschikbaarstelling ambtenaren aan de Nederlandse Antillen en Aruba (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2005 Staatscourant 2005, 237 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit Interdepartementale Commissie Koninkrijksrelaties (ICKR)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-08-2003 Staatscourant 2003, 156 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties