Uw zoekopdracht heeft 57 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013, nummer 462005, houdende wijziging van de Regeling toelating en uitzetting BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2013 Staatscourant 2013, 35685 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2013, Kenmerk 178152-114451-Z houdende wijziging van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES in verband met vaststelling premiepercentages 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2013 Staatscourant 2013, 35610 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2013, 2013-0000164319, houdende vaststelling van consumentenprijsindexcijfers voor 2014 voor Caribisch Nederland en op basis daarvan, alsmede op basis van bijzondere omstandigheden, wijziging van bedragen van tegemoetkomingen en uitkeringen, van het wettelijk minimumuurloon en het bedrag genoemd in de Regeling Pensioenwet BES, alsmede van premiepercentages van werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, van het maximumdagloon voor de Wet ziekteverzekering BES en de Wet ongevallenverzekering BES en de schadeloosstelling voor de bemiddelaar, bedoeld in de Arbeidsgeschillenwet 1946 BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2013 Staatscourant 2013, 34037 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 november 2013, nr. DGA-DAD/13195817, houdende visverbod voor een bepaald tijdvak voor Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2013 Staatscourant 2013, 33358 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 november 2013 nr. 5754059 houdende regels aangaande het gebruik van geweldsmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen BES (Geweldsinstructie BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2013 Staatscourant 2013, 33233 Dienst Justitiële Inrichtingen
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (86 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 november 2013, nummer WBN-BES 2013/4, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2013 Staatscourant 2013, 33063 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (76 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 november 2013, nummer WBN-A 2013/5, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in Aruba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2013 Staatscourant 2013, 33061 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (77 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 november 2013, nummer WBN-CM 2013/4, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2013 Staatscourant 2013, 33064 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling houdende verlening van een ontheffing (Besluit beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren BES), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2013 Staatscourant 2013, 32444 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 29 oktober 2013, nr. DJZ/BR/0672-13, houdende aanwijzing van het hoofd van het begeleidingsteam als bedoeld in artikel 15 van de Wet Verdrag Chemische Wapens BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2013 Staatscourant 2013, 31625 Ministerie van Buitenlandse Zaken