Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Jeugd en Gezin van 1 december 2009, nr. IZ 2971712, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de gezant voor de BES-eilanden, Bonaire, St. Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2009 Staatscourant 2009, 19102 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Regeling Nederlands-Antilliaanse tarieven Schepenwet 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-09-2009 Staatscourant 2009, 14000 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling Nederlands-Antilliaanse tarieven vaarbevoegdheidsbewijzen zeevaart 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-09-2009 Staatscourant 2009, 13998 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling Nederlands-Antilliaanse tarieven vissersvaartuigen 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-09-2009 Staatscourant 2009, 13996 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van 9 september 2009, nr. 2009-0000503050 (2), Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001 (Opneming vingerafdrukken II)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2009 Staatscourant 2009, 13964 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (50 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie van 18 augustus 2009, nr. WBN-NA 2009/6, houdende wijziging van de tekst van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap toegespitst op gebruik in de Nederlandse Antillen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-09-2009 Staatscourant 2009, 13145 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, van 26 juni 2009, nr. DGW/I&I 2009038941, tot instelling van het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten 2009 (Besluit instelling TOPA 2009)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2009 Staatscourant 2009, 10203 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 8. Overig Download icon PDF (1076 kB)

  Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de Nederlandse Antillen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2009 Staatscourant 2009, 117 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001 (opneming vingerafdrukken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2009 Staatscourant 2009, 115 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 mei 2009, nr.  BPR2009/53981

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-05-2009 Staatscourant 2009, 97 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties