Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2018, nr. 2018-0000962378, houdende wijziging van het Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (VUBZK) en het Voorzieningenstelsel Buitenlandtoelagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA) in verband met indexering van enkele bedragen en herstel van omissies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2018 Staatscourant 2018, 72797 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 mei 2016, 2016-0000117294, houdende doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van het hoofd van de RCN-unit SZW (Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-05-2016 Staatscourant 2016, 27357 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2015, nr. 2015-0000293039, houdende vaststelling van de consumentenprijsindexcijfers voor 2016 voor Caribisch Nederland en op basis daarvan wijziging van bedragen van tegemoetkomingen en uitkeringen, van het wettelijk minimumuurloon en het bedrag genoemd in de Regeling Pensioenwet BES, alsmede van premiepercentages van werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, van het maximumdagloon voor de Wet ziekteverzekering BES en de Wet ongevallenverzekering BES en de schadeloosstelling voor de bemiddelaar, bedoeld in de Arbeidsgeschillenwet 1946 BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2015 Staatscourant 2015, 43458 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 september 2015, 15072015 nr. 201501/KPCN/15, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon agenten van politie bij Rijksdienst Caribisch Nederland afdeling SZW/Arbeidsinspectie BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2015 Staatscourant 2015, 32351 Dienst Justis
 5. Convenanten Download icon PDF (0 kB)

  Mededeling convenant uitvoering Wet arbeid vreemdelingen BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2013 Staatscourant 2013, 23310 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli 2013, 2013-0000091249 tot wijziging van de Arbeidsvrederegeling BES in verband met de beloning van de bemiddelaar en van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES in verband met technische wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2013 Staatscourant 2013, 20213 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2011, nr. RUA/A/2011/21144, tot vaststelling van consumentenprijsindexcijfers voor 2012 en op basis daarvan aanpassing van bedragen en tegemoetkomingen van wettelijk minimumloon en uitkeringen voor Caribisch Nederland, alsmede van premiepercentages van werknemersverzekeringen en volksverzekeringen voor Caribisch Nederland en van het maximumdagloon voor de Wet ziekteverzekering BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2011 Staatscourant 2011, 21373 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2010, nr. IVV/FB/2010/24129, tot de vaststelling van de premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen voor de BES en het maximum dagloon voor de Wet ziekteverzekering BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2010 Staatscourant 2010, 20707 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 november 2010, nr. WBJA/W/2010/21199, tot plaatsing in de Staatscourant van de tekst van de Regeling beëindiging arbeidsovereenkomsten BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2010 Staatscourant 2010, 18155 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 september 2010, nr. 2010-0000621233, tot plaatsing in de Staatscourant van de tekst van enige BES-regelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2010 Staatscourant 2010, 15066 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties