Uw zoekopdracht heeft 25 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2019, 2019-0000042961, tot wijziging van de Beleidsregels toepassing Besluit onderstand BES 2019 in verband met de toepassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in Caribisch Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-07-2019 Staatscourant 2019, 36863 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 april 2019, 2019-0000060210, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES en de Regeling verlaging onderstand BES in verband met aanwijzen toezichthouders onderstand en een technische wijziging

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-05-2019 Staatscourant 2019, 29515 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (66 kB)

  Beleidsregels van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 januari 2019, nr 2018-0000172386, tot vaststelling van beleidsregels op grond van het Besluit onderstand BES (Beleidsregels toepassing Besluit onderstand BES 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2019 Staatscourant 2019, 6045 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2018, nr. 2018-0000157985, houdende wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen voor Caribisch Nederland ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2018 Staatscourant 2018, 67250 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 november 2017, 2017-0000180620, houdende wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen voor Caribisch Nederland ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2017 Staatscourant 2017, 68194 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 februari 2017, 2017-0000009164, tot vaststelling van het AOV- en AWW-bedrag dat is vrijgesteld van betaling aan de verzorgings- of verplegingsinstelling (Regeling AOV en AWW bijdragen aan zorginstellingen BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2017 Staatscourant 2017, 10505 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 mei 2016, 2016-0000117294, houdende doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van het hoofd van de RCN-unit SZW (Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-05-2016 Staatscourant 2016, 27357 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (9 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit onderstand BES in verband met de bijzondere onderstand en de middelentoets en een technische wijziging in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2015 Staatscourant 2015, 48601 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2015, nr. 2015-0000293039, houdende vaststelling van de consumentenprijsindexcijfers voor 2016 voor Caribisch Nederland en op basis daarvan wijziging van bedragen van tegemoetkomingen en uitkeringen, van het wettelijk minimumuurloon en het bedrag genoemd in de Regeling Pensioenwet BES, alsmede van premiepercentages van werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, van het maximumdagloon voor de Wet ziekteverzekering BES en de Wet ongevallenverzekering BES en de schadeloosstelling voor de bemiddelaar, bedoeld in de Arbeidsgeschillenwet 1946 BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2015 Staatscourant 2015, 43458 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 2015, 2015-0000262627, tot vaststelling van beleidsregels op grond van het Besluit onderstand BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-10-2015 Staatscourant 2015, 34285 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid