Uw zoekopdracht heeft 4 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 april 2017, nr. WJZ/17015793, tot wijziging van de Regeling bijzondere uitkering natuur ten aanzien van de uiterste datum waarop een project gerealiseerd dient te zijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-04-2017 Staatscourant 2017, 21892 Ministerie van Economische Zaken
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (47 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de vergunningverlening, het toezicht daarop en de handhaving daarvan voor bepaalde categorieën grote inrichtingen op Bonaire, St. Eustatius en Saba (Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-04-2015 Staatscourant 2015, 10953 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juni 2013, nr. 2013-0000329554 houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting IUCN Nederlands Comité (Tijdelijke subsidieregeling IUCN NL ten behoeve van DCNA 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2013 Staatscourant 2013, 16481 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Beschikking van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van (datum) tot plaatsing in de Staatscourant van de Regeling verpakking en etikettering van bestrijdingsmiddelen BES en de Regeling uitvoering Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-10-2010 Staatscourant 2010, 15965 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit