Uw zoekopdracht heeft 168 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (9 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit onderstand BES in verband met de bijzondere onderstand en de middelentoets en een technische wijziging in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2015 Staatscourant 2015, 48601 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (103 kB)

  Wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 en de Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatscourant 2015, 46420 Ministerie van Financiën
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2015, 2015-0000302478, tot eenmalige aanpassing en verhoging van de kinderbijslagbedragen BES en de aanwijzing van de met het toezicht op de naleving van de Wet kinderbijslagvoorziening BES belaste functionarissen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2015 Staatscourant 2015, 46206 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2015, 2015-0000304113, tot vaststelling van de specifieke gevallen waarin voor een kind met een ziekte of handicap kan worden afgeweken van de termijn, genoemd in artikel 5, tweede lid, van de Wet kinderbijslagvoorziening BES alsmede tot vaststelling van controlevoorschriften (Regeling kinderbijslagvoorziening BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2015 Staatscourant 2015, 46204 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 december 2015, nummer 711892, tot wijziging van de Regeling toelating en uitzetting BES (vijfde wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2015 Staatscourant 2015, 46391 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2015, nummer WBN-CM 2015/5, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2015 Staatscourant 2015, 46423 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 7. Circulaires Download icon PDF (34 kB)

  Circulaire legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen, alsmede de toepassing van DNA-onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2015 Staatscourant 2015, 46341 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2015, nummer WBN-BES 2015/5, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2015 Staatscourant 2015, 46422 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie 3 december 2015, nummer WBN-A 2015/5, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in Aruba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2015 Staatscourant 2015, 46421 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 december 2015, kenmerk 872689-144343-Z, houdende wijziging van de Regeling aanspraken zorgverzekering BES en de Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES in verband met het zorgpakket en de premiepercentages voor 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2015 Staatscourant 2015, 45944 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport