Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/105401 tot wijziging van de Regeling tarieven scheepvaart 2005 en de Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het domein scheepvaart in verband met havenstaatcontrole in havens in Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2017 Staatscourant 2017, 26321 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/105399, houdende terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland inzake toezicht op grond van de Wet havenstaatcontrole en de Wet zeevarenden in Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2017 Staatscourant 2017, 26322 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (69 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet havenstaatcontrole met betrekking tot het toezicht aan boord van schepen onder buitenlandse vlag in havens in Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-08-2016 Staatscourant 2016, 42961 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Overig Download icon PDF (21 kB)

  GREEN DEAL Verbetering Afvalbeheer Caribisch Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-01-2016 Staatscourant 2016, 2259 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (47 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de vergunningverlening, het toezicht daarop en de handhaving daarvan voor bepaalde categorieën grote inrichtingen op Bonaire, St. Eustatius en Saba (Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-04-2015 Staatscourant 2015, 10953 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Ontheffingen Download icon PDF (8 kB)

  Medegebruik luchtvaartterrein Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2014 Staatscourant 2014, 35322 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Ontheffingen Download icon PDF (8 kB)

  Medegebruik Luchtvaartterrein Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-03-2014 Staatscourant 2014, 8336 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Ontheffingen Download icon PDF (8 kB)

  Medegebruik luchtvaartterrein Sint Eustatius

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-03-2014 Staatscourant 2014, 8337 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Ontheffingen Download icon PDF (10 kB)

  Medegebruik luchtvaartterreinen Sint Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-03-2014 Staatscourant 2014, 8310 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 juni 2013, nr. IENM/BSK-2013/98205, houdende mandatering van de bevoegdheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu, bedoeld in artikel 40, Wet maritiem beheer BES (Mandaatbesluit artikel 40 Wet maritiem beheer BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2013 Staatscourant 2013, 16245 Ministerie van Infrastructuur en Milieu