Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 2012, nr. IVV 51458, tot het gelijkstellen met arbeidsuren, de wijze waarop gelijkstelling geschiedt, het buiten beschouwing laten van arbeidsuren, het meerdere keren in aanmerking nemen van kalenderweken en beëindiging van uitkeringsrechten (Gelijkstellingsregeling arbeidsuren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26779 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2012, WBJA/2012-0000051343, tot wijziging Regeling klokuren 2010 in verband met wijzigingen naar aanleiding van motie van voormalige Eerste Kamerlid Jurgens c.s.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26083 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000050548, tot wijziging van de bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 met ingang van 1 januari 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 26027 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000047583, tot wijziging van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de IAOW en IAOZ met ingang van 1 januari 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 26026 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2012, IVV/2012-000004779, betreffende herziening van bedragen genoemd in de Toeslagenwet per 1 januari 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 25904 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2012, nr. 2012-0000048503 tot aanpassing van de Wtcg- tegemoetkoming voor het jaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2012 Staatscourant 2012, 25453 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2012 Staatscourant 2012, 24836 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2012 Staatscourant 2012, 24835 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2012 Staatscourant 2012, 24834 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 november 2012, 2012-0000028107, tot wijziging van enige regelingen in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2012 Staatscourant 2012, 23827 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid