Uw zoekopdracht heeft 54 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 27131 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26828 Openbaar Ministerie (OM)
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2012, IVV/ 2012-0000046334, betreffende herziening van normen en bedragen genoemd in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatscourant 2012, 25906 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 december 2012 , nr. WJZ/12384171 houdende vaststelling van taken van de Staatssecretaris van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatscourant 2012, 27089 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118, tot wijziging van de Regeling Wfsv ivm inkomen premie volksverzekering en nadere regels mobiliteitsbonussen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 26031 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000048932, tot wijziging van de bedragen en een percentage genoemd in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 met ingang van 1 januari 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 26025 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000050710, tot wijziging van de Regeling WWB met betrekking tot de aanspraak op vakantietoeslag met ingang van 1 januari 2013 en enige andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 26022 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, UBN/2012-0000049739, tot wijziging van een aantal regelingen in verband met de aanscherping van de handhaving en het sanctiebeleid van SZW-wetgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 25934 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 6 december 2012, kenmerk DMO/OHW- 3144410, houdende vaststelling van het vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 25908 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2012, tot het verlenen van een aantal bevoegdheden met betrekking tot het basisexamen inburgering, bedoeld in artikel 3.98a van het Vreemdelingenbesluit 2000 aan het hoofd Visadienst en het plaatsvervangend hoofd Visadienst,

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2012 Staatscourant 2012, 25446 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid