Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 20 december 2012, nr. 2012-0000729897, tot wijziging van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (vastleggen wijze van toetsing huishoudinkomen en enkele andere wijzigingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatscourant 2012, 27028 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 18 december 2012, nr. CZW2012-0000715228, tot wijziging van de bijlage II bij het Besluit beheer sociale-huursector

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26639 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 november 2012, 2012-0000684669 houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, 14, eerste lid, 17, tweede lid, 18, eerste en derde lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet en van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van die wet alsmede van de bedragen, genoemd in artikel 2a, tweede lid, onderdelen b en c, van het Besluit op de huurtoeslag (Regeling huurtoeslaggrenzen 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2012 Staatscourant 2012, 25199 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aanwijzing Woongoed 2 Duizend, Reuver; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-11-2012 Staatscourant 2012, 23871 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Minister geeft Servatius aanwijzing, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2012 Staatscourant 2012, 23034 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State betreffende invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2012 Staatscourant 2012, 20961 Ministerie van Financiën
 7. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 september 2012, nr. 2012-0000525525 houdende instelling van de Commissie kaderstelling en toezicht woningcorporaties (Regeling instelling Commissie kaderstelling en toezicht woningcorporaties)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2012 Staatscourant 2012, 19441 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Beleidsregels van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 september 2012 september 2012, nr. 2012-0000515185 ter uitvoering van het Besluit beheer sociale-huursector inzake het gebruik van financiële derivaten door toegelaten instellingen als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet (Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2012 Staatscourant 2012, 18416 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Circulaires Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing huurwaarde dienstwoningen 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2012 Staatscourant 2012, 13749 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (10 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ..............., tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (huurverhoging op grond van inkomen) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2012 Staatscourant 2012, 14037 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties