Uw zoekopdracht heeft 26 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving ontwerp nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2013–2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2012 Staatscourant 2012, 202 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (71 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2012 Staatscourant 2012, 3313 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 7 maart 2012, nr. 0094-2012, houdende wijziging van de Sanctieregeling Iran 2010

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-03-2012 Staatscourant 2012, 5103 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2012 Staatscourant 2012, 6591 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (62 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende goedkeuring van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-04-2012 Staatscourant 2012, 7745 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 17 april 2012, nr. Minbuza-2012.7941, houdende beperkende maatregelen jegens Iran (Sanctieregeling Iran 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2012 Staatscourant 2012, 8001 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 29 mei 2012, nr. WJZ / 12063076, houdende regels inzake de algemene doorvoervergunning N008 voor militaire goederen met eindbestemming bondgenoten (Regeling algemene doorvoervergunning NL008)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2012 Staatscourant 2012, 11117 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 29 mei 2012, nr. WJZ / 12063088, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, de Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002, de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet Bes en de Regeling algemene overdrachtsvergunning NL003 t/m NL006 (Wijziging regelingen strategische goederen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2012 Staatscourant 2012, 11107 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 9. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Convenant tussen de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en Mattel Europa B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2012 Staatscourant 2012, 12944 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 10. Overig Download icon PDF (10 kB)

  Convenant Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie Leefomgeving en Transport en Tristrar Europ B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2012 Staatscourant 2012, 12975 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)