Uw zoekopdracht heeft 604 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Instellen bijzonder luchtverkeersgebied Gemert-Bakel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27166 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving inzake publicatie lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren, Ministerie Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 25925 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Instellen bijzonder luchtverkeersgebied Rijsbergen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27165 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 12 december 2012, over de toepassing van artikel 80 Spoorwegwet (Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27305 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (276 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 14 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/244864, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (vervanging van de lijst met bedrijfsmiddelen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 25541 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/247321, tot wijziging van de Beleidsregels grote rivieren in verband met het schrappen van overgangsrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 26599 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (430 kB)

  Advies Raad van State betreffende het besluit van .... houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten ten behoeve van de omzetting van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) (PbEU L 334)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 26697 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bijzonder luchtverkeersgebied Vroomshoop, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatscourant 2012, 27009 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende de instelling van bijzondere luchtverkeersgebied Twenterand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatscourant 2012, 27025 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/248810, tot wijziging van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen, de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012 en de Regeling veiligheidsattest hoofdspoorwegen in verband met wijziging van diverse begrippen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26348 Ministerie van Infrastructuur en Milieu