Uw zoekopdracht heeft 25373 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Vooraankondiging en inspraak Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Loppersum; Loppersum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2012 Staatscourant 2012, 11 Loppersum
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Benoemingsregeling adviescommissie permanente educatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2012 Staatscourant 2012, 187 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van 15 augustus 2011, nr. 3589139, houdende aansluiting bij bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2012 Staatscourant 2012, 16 Ministerie van Algemene Zaken
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Benoemingsbesluit SAIP

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2012 Staatscourant 2012, 181 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Vaststelling bestemmingsplan E.L. Ubbensweg 2, Huizinge; Loppersum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2012 Staatscourant 2012, 14 Loppersum
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Implementatie van de Omnibus I richtlijn met betrekking tot de samenwerking van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten met de Europese toezichthoudende autoriteiten en het Europees Comité voor systeemrisico’s, nr. FM/2011/10324 M

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2012 Staatscourant 2012, 190 Ministerie van Financiën
 7. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Prinsenhof ongenummerd, Ameide; Zederik

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2012 Staatscourant 2012, 194 Zederik
 8. Gerechtelijke aankondigingen | Ontbinding huwelijk of Scheiding van tafel en bed Download icon PDF (353 kB)

  Ontbinding huwelijk of Scheiding van tafel en bed

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2012 Staatscourant 2012, 334 overig
 9. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving Tracébesluit Omlegging Zuid-Willemsvaart Maas–Den Dungen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2012 Staatscourant 2012, 207 Rijkswaterstaat
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving structuurvisie Toekomst Afsluitdijk en plan-MER

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2012 Staatscourant 2012, 346 Rijkswaterstaat