Uw zoekopdracht heeft 3302 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2012 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2013 Staatscourant 2012, 24953 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Gewijzigde kennisgeving beleidswijziging (mede)gebruik Staatseigendom ten behoeve van de aanleg/instandhouding van kabels, buisleidingen en mantelbuizen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2013 Staatscourant 2012, 5821 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2012, nr. VO/419920, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het beëindigen van de tijdelijke afwijking in de eindexamenprogramma’s geschiedenis (Stcrt. 2012, 18139, van 5 september 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-04-2013 Staatscourant 2012, 18139 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Wijziging Regeling inburgering en enkele andere regelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2013 Staatscourant 2012, 26740 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie PSI

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2013 Staatscourant 2012, 25805 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (22 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken in verband met de invoering van een landelijke voorziening WOZ

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2013 Staatscourant 2012, 23003 Ministerie van Financiën
 7. Pensioenen Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie van 17 december 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-01-2013 Staatscourant 2012, 26916 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 december 2012, nr. WJZ/12357363, houdende regels tot wijziging van de Regeling diervoeders 2010 in verband met de inwerkingtreding van de Wet dieren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2013 Staatscourant 2012, 26837 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Wijziging Leidraad Invordering 2008

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2013 Staatscourant 2012, 26840 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Bijstellingsregeling 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2013 Staatscourant 2012, 26314 Ministerie van Financiën