Uw zoekopdracht heeft 53 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 27092 College voor Zorgverzekeringen
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (53 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 12 december 2012, Z-3145629, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip alsmede ter vaststelling van bedragen en percentages die van belang zijn voor de inkomensafhankelijke bijdrage over het jaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatscourant 2012, 26995 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (53 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2012, Z-3147527, houdende wijziging van bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26933 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (67 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 12 december 2012, Z-3143298, houdende wijziging van de Regeling subsidies AWBZ in verband met aanpassingen ten behoeve van het jaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26638 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2012, MC-U-3140562, inzake de huisartsentarieven per 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26636 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3148008, houdende wijziging van enkele ministeriele regelingen in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26765 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (183 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, kenmerk DLZ-3142895, houdende beleidsregels die het indicatieorgaan hanteert bij het vaststellen of en in hoeverre de verzekerde is aangewezen op zorg op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26768 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524, houdende wijziging van de Regeling zorgaanspraken AWBZ in verband met het beperken van de aanspraak op ZZP’s

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26775 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (130 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 11 december 2012, Z-3145784, houdende bepalingen omtrent de in de Zorgverzekeringswet bedoelde vereveningsbijdrage voor het jaar 2013 (Regeling risicoverevening 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatscourant 2012, 26386 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2012, DMO/OHW-3145502, houdende herziening per 1 januari 2013 van de bedragen genoemd in het Besluit toeslag premie ziektekostenverzekering Wubo en Wuv

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatscourant 2012, 26387 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport