Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 december 2012, UGJ-3147805, houdende de aanwijzing van accommodaties voor gesloten jeugdzorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26977 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, J-3146783, houdende vaststelling van de hoogte van de ouderbijdrage jeugdzorg 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26766 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (300 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2012 Staatscourant 2012, 26208 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2012, J-3134526, houdende wijziging van de Regeling pleegzorg in verband met indexering van de pleegvergoeding 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26109 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 2012, J-3144545, houdende wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 25816 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit aanwijzing liaisonrechter internationale kinderbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2012 Staatscourant 2012, 25228 Raad voor de Rechtspraak
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 8 november 2012, nr. 01.003470, houdende de vaststelling van het tijdstip bedoeld in artikel 104, tweede lid, van de Wet op de jeugdzorg, tot welke datum de provincie een uitkering kan ontvangen als uitvoerder van een landelijke voorziening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2012 Staatscourant 2012, 24254 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Conceptwetsvoorstel Jeugdwet. Advies Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2012 Staatscourant 2012, 23873 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 november 2012, kenmerk DWJZ-3137038, tot wijziging van het besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie, van 29 april 2005, tot Aanwijzing instellingen en uitvoerders als bedoeld in de Wet op de jeugdzorg (Stcrt. 2005, 86).

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2012 Staatscourant 2012, 22888 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met het mogelijk maken van een geringe korting op de uitkeringen aan de provincies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2012 Staatscourant 2012, 20738 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport