Uw zoekopdracht heeft 39 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 december 2012 , nr. WJZ/12384171 houdende vaststelling van taken van de Staatssecretaris van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatscourant 2012, 27089 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, AV/SDA/2012/17373, tot herziening van de bedragen, genoemd in de artikelen 1d en 1i van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen voor het jaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26063 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (61 kB)

  Beleidsregels UWV Protocol Jobcoach 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2012 Staatscourant 2012, 25692 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Beleidsregels proefplaatsing UWV 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2012 Staatscourant 2012, 25702 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2012, AV/AR/2012/173372012-0000048826, tot vaststelling van de beleidsregel preventieve stillegging in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de arbeidswetten;

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2012 Staatscourant 2012, 25533 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2012, nr. 2012-0000049057 tot wijziging van de EGF regeling in verband met wijziging van de termijn voor indiening van het vaststellingsverzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2012 Staatscourant 2012, 25435 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 november 2012-0000044243, tot vaststelling van consumentenprijsindexcijfers voor 2013 voor Caribisch Nederland en op basis daarvan aanpassing van bedragen van tegemoetkomingen en uitkeringen, van het wettelijk minimumuurloon en het bedrag genoemd in de Regeling Pensioenwet BES, alsmede van premiepercentages van werknemersverzekeringen en volksverzekeringen en van het maximumdagloon voor de Wet ziekteverzekering BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2012 Staatscourant 2012, 25296 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (34 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2012, G&VW/AA/2012/16952 tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2012 Staatscourant 2012, 24960 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 2012, AV/AR/2012/16926, tot vaststelling van de beleidsregel in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen (Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2012 Staatscourant 2012, 25205 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 2012, AV/SDA/2012/17168, tot wijziging van de Subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2012 Staatscourant 2012, 25211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid