Uw zoekopdracht heeft 55 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 12 december 2012, over de toepassing van artikel 80 Spoorwegwet (Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27305 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/248810, tot wijziging van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen, de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012 en de Regeling veiligheidsattest hoofdspoorwegen in verband met wijziging van diverse begrippen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26348 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Convenanten Download icon PDF (7 kB)

  Convenant Horizontaal Toezicht tussen NS Stations Retailbedrijf en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26687 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 4. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (SAAL)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2012 Staatscourant 2012, 26366 overig
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Netverklaring 2014 Prorail

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 25186 overig
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (36 kB)

  Besluit van 11 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/245499, houdende tussentijdse wijziging van de Beheerconcessie hoofdspoorweginfrastructuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 25474 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2012 Staatscourant 2012, 25583 overig
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting die de gevels van woningen in de gemeente Ede, vanwege de spoorweg ‘traject 352’ mogen ondervinden, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2012 Staatscourant 2012, 25625 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerpbesluiten aanpassing pijlers spoorbrug voor project Ruimte voor de Waal - Nijmegen (gemeente Nijmegen), Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2012 Staatscourant 2012, 25548 Rijkswaterstaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 5 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/240499, tot wijziging van de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012 en de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 voor het jaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2012 Staatscourant 2012, 25623 Ministerie van Infrastructuur en Milieu