Uw zoekopdracht heeft 6 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 2012, nr. IVV 51458, tot het gelijkstellen met arbeidsuren, de wijze waarop gelijkstelling geschiedt, het buiten beschouwing laten van arbeidsuren, het meerdere keren in aanmerking nemen van kalenderweken en beëindiging van uitkeringsrechten (Gelijkstellingsregeling arbeidsuren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26779 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2012, IVV/2012-000004779, betreffende herziening van bedragen genoemd in de Toeslagenwet per 1 januari 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 25904 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2012 Staatscourant 2012, 24838 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Beleidsregels Protocol Scholing 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-10-2012 Staatscourant 2012, 20675 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 september 2012, nr. IVV/FB/2012/14221, tot wijziging van de Regeling WWB en de Regeling participatiebudget in verband met de jaarlijkse vaststelling van de peiljaren en de gewichten voor de verdeelmaatstaven van het objectief verdeelmodel en van de peildata voor het verdeelmodel van de SZW-bijdrage in het participatiebudget

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2012 Staatscourant 2012, 19522 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Besluit regeling cliëntenparticipatie UWV 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2012 Staatscourant 2012, 5270 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen