Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, nr. KO/B/2012/1744, tot wijziging van de Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26054 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, nr. KO/B/2012/17447,tot wijziging van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het stellen van regels voor de rijksbijdrage van de kinderopvangtoeslag aan de Sociale verzekeringsbank, het stellen van nadere regels voor de verstrekking van systematische toezichtinformatie en enige andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26050 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 oktober 2012, nr. KO/B/2012/14340, tot wijziging van de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 in verband met de vastlegging van het vierogenprincipe en enige andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2012 Staatscourant 2012, 21891 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 september 2012, KO/2012/13762, tot aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van de aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen taken ten aanzien van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2012 Staatscourant 2012, 19731 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 augustus 2012, tot wijziging van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen ter aanwijzing van een certificaat, alsmede in verband met enkele technische wijzigingen.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2012 Staatscourant 2012, 17675 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2012, nr. KO/2012/11726, tot intrekking van de Tijdelijke beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-08-2012 Staatscourant 2012, 17334 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juli 2012, nr. KO/2012/11089, tot opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2012 Staatscourant 2012, 15808 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli 2012, nr. IVV/LZW/2012/10472, tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen in verband met het indicatievrij maken van de behandeling in verband met een zintuiglijke handicap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2012 Staatscourant 2012, 14470 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juli 2012, nr. IVV/LZW/2012/10634, houdende vaststelling van forfaitaire bedragen onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag 2012 (Regeling forfaitaire bedragen onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-07-2012 Staatscourant 2012, 14985 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 juni 2012, nr. IVV/LZW/2012/8894, tot aanpassing van de TOG-tegemoetkoming (Regeling indexering TOG-bedrag juli 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2012 Staatscourant 2012, 12825 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid