Uw zoekopdracht heeft 36 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Tijdelijke Regeling Herinnering Slavernijverleden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 26196 Mondriaan Fonds
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 6 december 2012, nr. DMM/MP-538/2012, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Mensenrechtenfonds Centraal 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 25930 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Centraal Stembureau Download icon PDF (1 kB)

  Registratie aanduiding politieke groepering voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 26274 Centraal Stembureau's (cluster)
 4. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Bekendmaking Ontwerpbesluit Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-11-2012 Staatscourant 2012, 23975 College Bescherming persoonsgegevens
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de Stichting Ondernemersfederatie Rotterdam City, College Bescherming persoonsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2012 Staatscourant 2012, 23000 College Bescherming persoonsgegevens
 6. Centraal Stembureau Download icon PDF (1 kB)

  Registratie aanduiding politieke groepering, landelijke verkiezing leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; De Groenen en Groen Rechts

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2012 Staatscourant 2012, 23082 Centraal Stembureau's (cluster)
 7. Centraal Stembureau Download icon PDF (283 kB)

  Model P 22-1. Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2012 Staatscourant 2012, 19271 Centraal Stembureau's (cluster)
 8. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 september 2012, nr. 302266 tot vaststelling van de bezoldiging van de leden en de schadeloosstelling van de plaatsvervangende leden van het College voor de rechten van de mens en de vergoeding voor de leden van de raad van advies (Regeling bezoldiging College voor de rechten van de mens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2012 Staatscourant 2012, 19185 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Centraal Stembureau Download icon PDF (3 kB)

  Registratie aanduidingen politieke groeperingen in verband met gemeentelijke herindelingsverkiezingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2012 Staatscourant 2012, 18911 Centraal Stembureau's (cluster)
 10. Centraal Stembureau Download icon PDF (0 kB)

  Extra zittingen briefstembureaus ’s-Gravenhage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2012 Staatscourant 2012, 17948 Den Haag