Uw zoekopdracht heeft 27 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Besluit Specialisatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-08-2018 Staatscourant 2012, 12134 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers in het opsporingsonderzoek in strafzaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26879 Openbaar Ministerie (OM)
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging Verordening op de vakbekwaamheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2012 Staatscourant 2012, 26819 Nederlandse Orde van Advocaten
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (67 kB)

  Besluit van ..., houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in verband met aanpassingen van de eigen bijdrage voor de rechtzoekende in geval van verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand en de vergoeding van rechtsbijstandverleners (Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2012 Staatscourant 2012, 24322 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (34 kB)

  Advies Raad van State betreffende Wijziging van de Wet Justitie-subsidies onder meer in verband met de inwerkingtreding van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2012 Staatscourant 2012, 22530 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (62 kB)

  Advies Raad van State betreffende Ontwerp van wet tot wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in een vreemde taal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2012 Staatscourant 2012, 21881 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (58 kB)

  Aanwijzing verstrekking van strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden (Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2012 Staatscourant 2012, 21654 Openbaar Ministerie (OM)
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Verordening tot wijziging van de Verordening op de Raad van Advies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2012 Staatscourant 2012, 19643 Nederlandse Orde van Advocaten
 9. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers aan functionarissen van de Raad voor Rechtsbijstand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2012 Staatscourant 2012, 18253 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties tolken en vertalers aan functionarissen van de Raad voor Rechtsbijstand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2012 Staatscourant 2012, 17953 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)