Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (62 kB)

  Advies Raad van State inzake wetsvoorstel strafbaarstelling financieren van terrrorisme

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2012 Staatscourant 2012, 24572 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (43 kB)

  Advies Raad van State betreffende Regeling van de bevoegdheid om maatregelen te nemen ter voorkoming van een terroristisch misdrijf, of om op voorhand de gevolgen daarvan te beperken (Wet doorzettingsmacht terrorismebestrijding)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2012 Staatscourant 2012, 22476 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 4 september 2012 nr. 294132 tot geheimverklaring van diensten, leveringen en werken ten behoeve van beveiligingsmaatregelen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2012 Staatscourant 2012, 18266 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie (kenmerk 5727629/12) van 9 juli 2012, houdende instelling van een Cyber Security Raad

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2012 Staatscourant 2012, 17780 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 juni 2012, nr. DJZ/BR/ 0472-12, tot wijziging van de bijlage bij de Sanctieregeling terrorisme 2007 met het oog op de opheffing van de sancties jegens de heer Yahya El Mamy Sakho, alias Abu Hanan, alias Yahya, geboren op 1 juli 1974 te Nouakchott (Mauritanië)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2012 Staatscourant 2012, 12381 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (57 kB)

  Regeling houdende bepalingen ter uitvoering van bij en krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES gestelde regels (Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2012 Staatscourant 2012, 10828 Ministerie van Financiën
 7. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 3 mei 2012, nr. 3111483, houdende instelling van de ministeriële commissie Crisisbeheersing

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2012 Staatscourant 2012, 9310 Ministerie van Algemene Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 17 april 2012 , nr. DJZ/BR/0374-2012, tot aanwijzing van Mevrouw Burcu Tutucu als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-04-2012 Staatscourant 2012, 7967 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 11 januari 2012, nr. DJZ/BR/ 0016-2012, tot aanwijzing van de heer Sohayb Ben Daggoun als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2012 Staatscourant 2012, 916 Ministerie van Buitenlandse Zaken