Uw zoekopdracht heeft 31 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging Regeling Subsidie Meerkracht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2014 Staatscourant 2012, 17351 Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26815 Openbaar Ministerie (OM)
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 8 december 2012, nr. DUO/OND/ODS-2012/60909 M, houdende aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2013 (Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatscourant 2012, 26469 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 november 2012, nr. WJZ/450366 (10285), houdende vaststelling gebieden samenwerkingsverbanden (Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2012 Staatscourant 2012, 24914 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (86 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 oktober 2012, nr. WJZ/441359 (10274), houdende aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2012–2013 en het aanpassen van de bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2012–2013 (Regeling bekostiging personeel PO 2012–2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2012–2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2012 Staatscourant 2012, 21967 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 oktober 2012, nr. KO/B/2012/14340, tot wijziging van de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 in verband met de vastlegging van het vierogenprincipe en enige andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2012 Staatscourant 2012, 21891 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 september 2012, nr. WJZ/436646 (10182), houdende regels voor het vaststellen van de bedragen voor de materiële instandhouding primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het jaar 2013 (Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2012 Staatscourant 2012, 19944 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (85 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 september 2012, nr. WJZ/440049 (10273), houdende aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2011–2012 en het aanpassen van de bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2011–2012 (Regeling bekostiging personeel PO 2011-2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011–2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2012 Staatscourant 2012, 19721 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2012, nr. WJZ/436633 (10181), houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de zorgstructuur voor het jaar 2013 en de vaststelling van het bedrag per formatieplaats voor de bekostiging van de materiële voorzieningen voor de instandhouding van rijdende scholen voor het jaar 2013. (Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2012 Staatscourant 2012, 19282 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Beleidsregel Subsidieverlening Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2013 (Subsidieregeling NOB 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2012 Staatscourant 2012, 17890 overig