Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (430 kB)

  Advies Raad van State betreffende het besluit van .... houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten ten behoeve van de omzetting van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) (PbEU L 334)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 26697 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (112 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 5 december 2012 nr. IenM/BSK-2012/239553, ter implementatie en uitvoering van het Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten (Regeling handel in emissierechten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 25395 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (77 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 14 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/222884 tot wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (aanpassing aan technische en andere ontwikkelingen en enkele verbeteringen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2012 Staatscourant 2012, 23709 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (148 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 31 oktober 2012, nr. IENM/BSK-2012/196587, houdende wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer, de Regeling omgevingsrecht en enkele andere regelingen ten behoeve van de omzetting van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) (PbEU L 334)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2012 Staatscourant 2012, 21373 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerp verordening “geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2012 Staatscourant 2012, 22629 Gorinchem
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Voorpublicatie van besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit handel in emissierechten en het Besluit omgevingsrecht en tot intrekking van het Wijzigingsbesluit Besluit handel in emissierechten ten behoeve van de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten (intrekking handel in NOx-emissierechten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-10-2012 Staatscourant 2012, 18827 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Bekendmaking boete Minnewit B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2012 Staatscourant 2012, 19765 overig
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (31 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende advies Raad van State betreffende Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (beperking mogelijkheid toepassing niet in betekenende mate bijdragen) [Ontwerpbesluit aangeboden aan de Afdeling van de Raad van State]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2012 Staatscourant 2012, 18392 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking instemming melding Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2012 Staatscourant 2012, 13233 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 5 juli 2012, nr. IenM/BSK-2012/128257, tot wijziging van de Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2012 Staatscourant 2012, 13936 Ministerie van Infrastructuur en Milieu