Uw zoekopdracht heeft 220 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit algemene regels milieu mijnbouw, ‘GDF Suez E&P Nederland B.V. te Den Helder’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 26151 Ministerie van Economische Zaken
 2. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving ontheffing Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer(terinzagelegging beschikking), Agentschap Nl

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2012 Staatscourant 2012, 25652 Agentschap NL
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit instemming winningsplan Blija-Zuid, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2012 Staatscourant 2012, 25629 Ministerie van Economische Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 6 december 2012, nr. WJZ / 12370026, houdende wijziging van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012 en de Subsidieregeling sterktes in innovatie (verhoging subsidieplafonds wind op zee-projecten en proeftuinen intelligente netten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26040 Ministerie van Economische Zaken
 5. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Uitnodiging indienen concurrerende aanvraag aardwarmte Bommelerwaard, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26056 Ministerie van Economische Zaken
 6. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Besluit uitoefening taken ex artikel 10a, eerste lid, onderdeel h, van de Gaswet, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26049 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 7 december 2012, nr. WJZ / 12334246, tot wijziging van de Regeling meettarieven in verband met het introduceren van een procedure voor het vaststellen van kostengeoriënteerde meettarieven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26058 Ministerie van Economische Zaken
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving Besluit algemene regels milieu mijnbouw van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Hoogvliet/Rotterdam, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2012 Staatscourant 2012, 23117 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (54 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Milieu van 11 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/218548 houdende regels met betrekking tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2012 Staatscourant 2012, 23695 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mutatie PV-register

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2012 Staatscourant 2012, 25462 overig