Uw zoekopdracht heeft 45 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (115 kB)

  Wet milieubeheer kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor verpakkingen, Agentschap NL

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 26296 Agentschap NL
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Bekendmaking en besluit tot inwerkingtreding van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 30 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/230625, van internationale besluiten met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 25310 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 30 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/202439, houdende wijziging van de Scheepsafvalstoffenregeling Rijn- en binnenvaart (uitzonderingen losverklaring)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 25309 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Watervergunning Crown Van Gelder N.V. voor het lozen van afvalwater en het onttrekken van water aan en/of het brengen van water in het Noordzeekanaal, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2012 Staatscourant 2012, 25584 Rijkswaterstaat
 5. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Watervergunning Calandkanaal voor lozen van afvalwater dat vrijkomt bij een grondwaterbemaling ten behoeve van een bodemsanering op de locatie Chemie, Moezelweg 255 te Europoort-Rotterdam, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2012 Staatscourant 2012, 23659 Rijkswaterstaat
 6. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Vergunningen Thermphos International B.V., Zeeland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2012 Staatscourant 2012, 23073 Zeeland
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (147 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ... tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2012 Staatscourant 2012, 23016 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Ontwerpbesluit inzamelvergunning klein gevaarlijk afval en afgewerkte olie Storm Cleaning Service B.V., Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2012 Staatscourant 2012, 22815 Agentschap NL
 9. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Vergunning voor het plaatsen van een afvoerleiding en lozingspunt en het lozen van afvalwater ten behoeve van de aanleg van een WKO-systeem aan de oostzijde langs het Amsterdam-Rijnkanaal te Utrecht, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2012 Staatscourant 2012, 22534 Rijkswaterstaat
 10. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Aanvraag inzamelvergunning voor inzamelen van klein gevaarlijk afval, Baetsen Containers B.V. te Veldhoven, Agentschap NL

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-10-2012 Staatscourant 2012, 21727 Agentschap NL