Uw zoekopdracht heeft 28 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 november 2012, nr. DCM/MA-174/12, tot bekendmaking van het tijdvak waarbinnen subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor activiteiten gericht op duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers, in het kader van de beleidsregels voor het Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2013, alsmede aanvullende beoordelingscriteria

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-11-2012 Staatscourant 2012, 24240 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 november 2012, nr. DCM/MA-154/2012, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (beleidsregels en subsidieplafond Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2012 Staatscourant 2012, 23648 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 25 oktober 2012, nummer 2012-0000578142, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (indexering voor het jaar 2012 van de bedragen voor berekening wekelijkse toelage)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-11-2012 Staatscourant 2012, 23643 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 30 oktober 2012, nummer 2012-0000368474-0275, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdentwaalfde wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2012 Staatscourant 2012, 22723 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Doorhaling inschrijving als tolk en/of vertaler in het Rbtv; Raden voor Rechtsbijstand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2012 Staatscourant 2012, 19499 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (44 kB)

  Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 18 september 2012, nummer WBV 2012/21, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2012 Staatscourant 2012, 19403 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Tweede rectificatie van WBV 2012/17

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2012 Staatscourant 2012, 16280 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie van WBV 2012/17

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2012 Staatscourant 2012, 16280 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 9. Convenanten Download icon PDF (19 kB)

  Convenant VSV 2012–2015 Zuidoost-Brabant

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-08-2012 Staatscourant 2012, 16351 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (301 kB)

  Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 27 juli 2012, nr. WBV 2012/17, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-08-2012 Staatscourant 2012, 16280 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)