Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2012, nr. 2012-0000049057 tot wijziging van de EGF regeling in verband met wijziging van de termijn voor indiening van het vaststellingsverzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2012 Staatscourant 2012, 25435 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 december 2012 houdende uitvoering van de Uitvoeringswet EGTS-verordening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2012 Staatscourant 2012, 25554 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 november 2012, nr. WJZ/12053621, tot wijziging van de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2012 Staatscourant 2012, 24814 Ministerie van Economische Zaken
 4. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Mededeling van 15 oktober 2012, nr. 12337623, inzake EU-financiering traceerbaarheid visserij- en aquacultuurproducten, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-10-2012 Staatscourant 2012, 21355 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (32 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende advies Raad van State betreffende het wetsvoorstel Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verstrekking van hulp aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2012 Staatscourant 2012, 17621 Ministerie van Financiën
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (70 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2012, 51) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2012 Staatscourant 2012, 14584 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2012, nr. R&P/RA/2012/9123, tot aanpassing van de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien) in verband met openstelling van een nieuw tijdvak Actie B

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2012 Staatscourant 2012, 13151 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde, IJsland, en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen, en Aanvullende Overeenkomst tussen ten eerste, de Europese Unie en haar lidstaten, ten tweede, IJsland, en ten derde, het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de toepassing van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde, IJsland, en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen; Oslo, 21 juni 2011 (Trb. 2011, 163)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2012 Staatscourant 2012, 11778 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid van 10 mei 2012, nr. R&P/RA/2012/6695, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien) in verband met de verlenging van de looptijd van projecten Actie Jeugd1, aanvraagtijdvak 1 september 2010 tot en met 31 maart 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-05-2012 Staatscourant 2012, 9699 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van 11 mei 2012, nr. 271241, houdende wijziging van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2012 Staatscourant 2012, 9253 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie