Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2012, IVV 2012-0000050931, tot aanpassing van de koopkrachttegemoetkoming voor oudere belastingplichtigen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26607 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 december 2012, nr. WJZ/353186 (10126), houdende verlaagde bezoldigingmaxima voor topfunctionarissen in het onderwijs en ter invoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26223 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2012, AV/AR/2012/173362012-0000048827, tot vaststelling van de beleidsregel in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Beleidsregel Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2012 Staatscourant 2012, 25532 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juli 2012, nr. CZ-3120160, houdende instelling van de Commissie inkomens medisch specialisten en vaststelling van de vergoeding van de commissieleden (Besluit Commissie inkomens medisch specialisten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2012 Staatscourant 2012, 15274 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie wettelijk minimumloon 19 jarige per 1 juli 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2012 Staatscourant 2012, 9951 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2012, nr. IVV/I/2012/8621, betreffende herziening van bedragen genoemd in de Toeslagenwet per 1 juli 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2012 Staatscourant 2012, 13238 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 mei 2012, nr. ASEA/SAS/2012/6597, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2012 Staatscourant 2012, 9951 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (135 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ..., tot wijziging van het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen in verband met toepassing op de Toeslagenwet, Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en werknemersverzekeringen [ONTWERPBESLUIT ZOALS AANGEBODEN AAN AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2012 Staatscourant 2012, 4246 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid