Uw zoekopdracht heeft 69 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (23 kB)

  Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 1 januari 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatscourant 2012, 27057 Stichting Autoriteit Financiële Markten
 2. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Procuratieregeling Stichting Autoriteit Financiële Markten per 1 januari 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatscourant 2012, 27059 Stichting Autoriteit Financiële Markten
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 17 december 2012, kenmerk: FM/2012/1923 M, houdende regels met betrekking tot de door personen als bedoeld in de artikelen 3:8, eerste lid, en 4:9, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Regeling eed of belofte financiële sector)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26874 Ministerie van Financiën
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 17 december 2012 kenmerk: FM 2012/1863 M, tot wijziging van de Regeling financiële markten BES in verband met vaststelling van de hoogst toegelaten kredietvergoeding en vertragingsvergoeding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26451 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 17 december 2012, kenmerk: FM 2012/1882 M, houdende regels ten aanzien van samenwerking en informatieverstrekking binnen het Europese Systeem voor financieel toezicht en met de tot dat systeem behorende instanties of de Europese Commissie (Regeling grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26649 Ministerie van Financiën
 6. Convenanten Download icon PDF (10 kB)

  Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers daarvan tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Centraal Fonds Volkshuisvesting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26764 Stichting Autoriteit Financiële Markten
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM 2012/1883 M, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft in verband met het stellen van regels met betrekking tot de aanduiding van componenten van de variabele debetrentevoet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatscourant 2012, 26426 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypothecair krediet en regels voor het vaststellen van de maximale hoogte van het hypothecair krediet in verhouding tot de waarde van de woning (Tijdelijke regeling hypothecair krediet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatscourant 2012, 26433 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM 2012/1884 M, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met de invoering van het provisieverbod

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatscourant 2012, 26429 Ministerie van Financiën
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Uitvoering Wet op het financieel toezicht (‘Wft’), De Nederlandsche Bank NV

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26102 De Nederlandsche Bank