Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (430 kB)

  Advies Raad van State betreffende het besluit van .... houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten ten behoeve van de omzetting van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) (PbEU L 334)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 26697 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Convenanten Download icon PDF (11 kB)

  Convenant horizontaal toezicht tussen de Nederlandse vereniging voor de Kwaliteitscontrole van Industrieel Vervaardigde Vruchtensappen (Dutch Quality Control System) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26691 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 6 december 2012, VGP/3146356, houdende de opname van een permanente beperking op het gebruik van DMF in de REACH-verordening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2012 Staatscourant 2012, 25681 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (582 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2012, nr. G&VW/GW/2012/16185, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling, de Warenwetregeling drukapparatuur, de Warenwetregeling liften en de Warenwetregeling machines in verband met de gefaseerde invoering van het stelsel van certificatie (fase 4)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2012 Staatscourant 2012, 23022 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Instellingsbesluit Adviescommissie Organisatie en Financiering Pallas

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2012 Staatscourant 2012, 22532 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 8 oktober 2012, nr. WJZ/12016293, houdende wijziging van de Subsidieregeling sterktes in innovatie (innovatieve scheepsbouw) en de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-10-2012 Staatscourant 2012, 20876 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 7. Convenanten Download icon PDF (12 kB)

  Green Deal Nuttige toepassing resthout in de emballage- en palletindustrie tussen Pallets Kisten Fabriek (PKF B.V.), Nederlandse Emballage- en Palletindustrievereniging (EPV), Platform Hout in Nederland (PHN) en Rijksoverheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2012 Staatscourant 2012, 16773 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren industriële veiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2012 Staatscourant 2012, 15927 overig
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, van 21 maart 2011, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht als bedoeld in artikel 61 van de Wet Veiligheidsregio’s voor het werkgebied van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Besluit aanwijzing toezichthouders Industriële veiligheid Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-05-2012 Staatscourant 2012, 8877 overig
 10. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving ontwerp nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2013–2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2012 Staatscourant 2012, 202 Ministerie van Infrastructuur en Milieu