Uw zoekopdracht heeft 54 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. HO&S/467106, houdende onder meer het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten alsmede de Wet studiefinanciering BES (Regeling normen studiefinanciering WSF 2000, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en studiefinanciering WSF BES 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27182 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 17 december 2012 kenmerk: FM 2012/1863 M, tot wijziging van de Regeling financiële markten BES in verband met vaststelling van de hoogst toegelaten kredietvergoeding en vertragingsvergoeding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26451 Ministerie van Financiën
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2012, nr. 2012-0000664369 , tot aanwijzing van een vrije dag voor ambtenaren BES (Regeling Dia di Himno y Bandera, Statia Day en Saba Day ambtenaren BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2012 Staatscourant 2012, 24891 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 14 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/56196, houdende het aanwijzen van toezichthouders van de Inspectie Leefomgeving en Transport voor de Wet drinkwater BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2012 Staatscourant 2012, 23851 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 oktober 2012, 2012-0000564686, houdende een procedure voor geschillen in het Sectoroverleg BES (Regeling bemiddeling geschillen Sectoroverleg BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2012 Staatscourant 2012, 21997 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (40 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 september 2012, nummer WBN-CM 2012/4, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2012 Staatscourant 2012, 20930 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 september 2012, nummer WBN-BES 2012/4, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2012 Staatscourant 2012, 20935 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 8. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 8 oktober 2012, kenmerk 307704, houdende de aanwijzing van militairen van de Koninklijke marechaussee die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Aanwijzingsbesluit algemeen opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2012 Staatscourant 2012, 20847 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 september 2012, nummer WBN-A 2012/4, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2012 Staatscourant 2012, 20927 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 10. Interne regelingen Download icon PDF (26 kB)

  Aanwijzing vervolgbeslissing inzake levensbeëndiging op verzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2012 Staatscourant 2012, 20409 Ministerie van Veiligheid en Justitie