Uw zoekopdracht heeft 122 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (22 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken in verband met de invoering van een landelijke voorziening WOZ

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2013 Staatscourant 2012, 23003 Ministerie van Financiën
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (430 kB)

  Advies Raad van State betreffende het besluit van .... houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten ten behoeve van de omzetting van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) (PbEU L 334)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 26697 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (107 kB)

  Advies Raad van State, betreffende besluit van ........................., houdende regels met betrekking tot dierlijke producten (Besluit dierlijke producten) (ontwerptekst zoals aangeboden aan de afdeling advisering van de Raad van State)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatscourant 2012, 26855 Ministerie van Economische Zaken
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (64 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels met betrekking tot de handhaving van de Wet dieren en enige andere aangelegenheden met betrekking tot die wet (Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26809 Ministerie van Economische Zaken
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (653 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ... tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatscourant 2012, 23576 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (300 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2012 Staatscourant 2012, 26208 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (98 kB)

  Advies Raad van State, betreffende het Besluit van ... tot aanpassing van diverse besluiten aan de Politiewet 200 (Aanpassingsbesluit Politiewet 201X)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26170 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerpbesluit, houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2012 Staatscourant 2012, 25522 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (111 kB)

  Advies Raad van State betreffende voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2012 Staatscourant 2012, 25196 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (10 kB)

  Advies Raad van State, betreffende het besluit van ..., houdende regels ter uitvoering van artikel 38a, tweede lid, van de Politiewet 2012 (Besluit wijkagenten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2012 Staatscourant 2012, 24942 Ministerie van Veiligheid en Justitie