Uw zoekopdracht heeft 333 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (37 kB)

  Controleprotocol behorend bij de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 27142 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (53 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 12 december 2012, Z-3145629, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip alsmede ter vaststelling van bedragen en percentages die van belang zijn voor de inkomensafhankelijke bijdrage over het jaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatscourant 2012, 26995 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling inzake aanmerking als bopz-voorziening, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder h, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatscourant 2012, 26998 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Interne regelingen Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2012, DWJZ-3147685, houdende wijziging van het Besluit W.V.C.-commissie bezwaarschriften Awb in verband met beperking van de benoemingstermijnen en enige andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatscourant 2012, 27006 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, DWJZ-3147991, houdende vaststelling van de sectorale bezoldigingsnorm voor de in bijlage 3 bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector opgenomen categorie zorgverzekeraars

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26811 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, nr. DWJZ-3147986, houdende aanwijzing toezichthouders Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26813 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (53 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2012, Z-3147527, houdende wijziging van bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26933 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 december 2012, UGJ-3147805, houdende de aanwijzing van accommodaties voor gesloten jeugdzorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26977 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2012, MC-U-3147126, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake beschikbaarheidbijdrage curatieve somatische zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26978 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (67 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 12 december 2012, Z-3143298, houdende wijziging van de Regeling subsidies AWBZ in verband met aanpassingen ten behoeve van het jaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26638 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport